rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Heraldický spolek s nejstarší tradicí v celé Evropě, přesně na úrovní podle vědeckých pravidel

Verein HEROLD

Založen dne 3. listopadu 1869, od 14. srpna 1882 s právem právnické osoby podle královského pruského kabinetního příkazu, je HEROLD dnes nejstarší odborné sdružení v Evropě ve všech odborných oblastech o které se stará. Je vědecko-heraldický a genealogický spolek se sídlem na území Pruského státního archivu. Celosvětově má spolek v současné době 1.000 členů. Klíčové vědecké důrazy jsou v rámci pomocných věd historických, zvláště heraldiky, genealogie, nauky o pečetích (sfragistika), nauky o řádech a vyznamenáních (faleristika), nauky o mincich a medalilích (numizmatika), nauka o jménech (onomastika) a biografie i dějin zemí a míst.

Odborná kníhovna spolku HEROLD, která je jedinečná v Německu, obsahuje kolem 30.000 svazků. Používání ve vědeckém sálu Tajného statního archivu pruského kulturního dědictví je veřejné. Mistní půjčování a půjčování mimo Berlina je možné jen pro členy spolku.

HEROLD je pověřén evidencí německých erbů - DEUTSCHE WAPPENROLLE (DWR). Kde jsou na základě žádosti registrovány (za poplatek) německé občanské rodinné erby, staré i nově vytvořené. O zápisu bude vydán doklad s vyobrázenim erbu. Uveřejnění údajů je v knihovní řadě Deutsche Wappenrolle. Dodnes vyšlo 74 svazků, k tomu ještě generální rejstřík, 3. vydání 2003. Heraldický výbor DWR vydá knihu "Wappenfibel, Handbuch der Heraldik" (heraldický slabikář, příručka heraldiky), založenou Adolfem Matthiasem Hildebrandtem (1887, 19. vydání 2002) vysvětluje základní rysy této vědy. Je trvalá příručka heraldiky podle vědeckých hledisek. Spolek publikuje také další odbornou literaturu a zveřejňuje trvale další díla. Je také vydavatelem heraldického časopisu "Der Herold".

Konečně vlastní spolek kartotéku erbovních obrázků, která začíná 1882, a která obsahuje 150.000 dokladů - je nejdůležitější heraldickou sbírkou. Bohaté genealogické sbírky, také rukopisné a strojopisné zásoby, dějiny jednotlivých rodů, listové sbírky genealogických vlastních zpráv, a archiv členů. Tyto prameny dají každému členu cennou výbavu pro jeho vědeckou práci.

Členové spolku tradičně používají výraz MdH - Mitglied des Herold (členem Herolda). Profesionální heraldici, kteří jsou členové Herolda a také stálí heraldičtí spolupracovníci evidence německých erbů, používaji tradičně název "Heraldiker MdH" (heraldik MdH). Tímto informují (odbornou) veřejnosti důrazně, že tady je heraldik, který je a) členem v nejstarším heraldickém odborném sdružení v Evropě a b) jako heraldický spolupracovník Evidence německých erbů (DWR) splňuje přesné požadavky DWR bez vyjímky. Přirozeně nemůže každý heraldik splňovat přesné požadavky DWR, když nemá dostatečnou způsobilost. Proto se někteří "heraldici" snaží napodobovat MdH vlastním výrazem, který je spojený s jejích členstvím nějakého spolku. To jsou ale jenom napodobitelé, žádní praví heraldici MdH.

Úředníci spolku HEROLD

Sdružení HEROLD má v současné době tyto úředníky:
Protector: Dr. Alexander Duke Württemberg.
Představenstvo: Předseda: Prof. Dr. Bernhard Jähning; Místopředseda: Dr. Ludwig Biewer; Tajemník: Guido Dankwarth M.A;. náměstek ministra: Mario Seifert; pokladník: Hartwig Lingott; zástupce pokladníka: Hannelore Scholz, knihovník: Dr. Peter Bahl; zástupce knihovníka: N.N.; archivář: Andreas Loder; zástupce archiváře: N.N.; další hodnotitele: Prof. Dr. Eckart Henning M.A.; Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis, Dieter Schubert.
Heraldícký yýbor pro německé evidenci erbů (HEROLDS-Ausschuss für die Deutsche Wappenrolle): předseda: Alexander Hoffmann, členové: Dr. Peter Bahl, Dr. Ludwig Biewer, Prof. Dr. Eckhart Henning M.A., Dieter Müller-Bruns, Werner Seeger, Regina Zimmernikat.
(Zdroj: Der Herold, čtvrtletník pro heraldiku, genealogii a příbuzných vědách, číslo 1-2/2015, strana 198) 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0050 vteřiny.