rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Evidence erbů s dlouholetou tradicí podle přesných heraldických pravidel


Share Button

Kliknete tady pro větší obraz.

Vzor erbovního listu. Pro detail klikněte na obrázek [300K]

Pro nové německé rodinné erby existuje možnost zaregistrovat se do Evidence německých erbů - Deutsche Wappenrolle (DWR). Když byly po ukončení první světové války zrušeny statní heraldické úřady, už neexistoval žádný úřad, který evidoval rodinné erby. Protože to byla situace heraldické nejistoty, založil v roce 1922 HEROLD, spolek pro heraldiky, genealogii a příbuzné vědy v Berlině Evidenci německých erbů - Deutsche Wappenrolle - DWR. Tato evidence je podle vzoru evidence zbožních značek v jejích základních statutech dne 5. května 1949, které existují v aktuálních formách ze dne 27. srpna 2007, je v hlavních bodech fungující takto:

Zásadně se budou registrovat pouze erby od rodů, které patří k německému kulturnímu okruhu. K těmto rodům patří takové, které a) v třetí generaci žijí v oblastech německého jazyka a které v době žádosti o registraci erbu mají německý mateřský jazyk - nebo b) vedle německy mluvicích oblastech žijí a podle původu, jazyka, výchovy a kultuřy patří k německé menšině.

Heraldický výbor od Evidence německých erbů je oficiální statutární orgán, který rozhoduje o zahájení, osvědčení a uveřejnění rodinných erbů do registrace DWR. Členové výboru jsou voleni a jmenovování od spolku HEROLD na dobu 5 let, jejich činnost je čestná. Výbor má jednoho vědeckého vzdělaného heraldika, jednoho zkušeného genealoga a jednono právnicky vzdělaného spolupracovníka. Výbor rodhoduje podle většiny hlasů, a sice neodvolatelně, když se jedná o dotazy heraldické podoby erbu.

Předložený erb bude přezkoumán podle heraldických, právníckých a genealogických předpisů. Po uspěšné registraci v DWR dostane žadatel listinné potvrzení ve formě erbovního listu. Rodinné erby, které jsou zaregistravány v DWR, budou stále uveřejňovány v knihovní řadě Deutsche Wappenrolle. Každý erb, který je tam publikován, je na separátní straně zobrazen. Až dodnes je 72 svazků publikováno v knihách řady Deutsche Wappenrolle. Spolek HEROLD provede registraci nových rodinných erbů jenom za režjní náklady. V této době je to 195 Euro.

Na tomto místě je třeba mluvit i o varování. Pojem evidence erbů není chráněný podle právnických předpisů. Toto také zneužívají komerční podniky - které se často vydávají za vědecké instituce - pojem evidence erbů, aby k oklamání veřejnosti skryly svoji ziskuchtivost. Takovíto obchodníci nejsou vůbec vědecky kvalifikováni a vybaveni. Je nutné se výslovně zminit, že mezi takovými podnikateli a spolkem HEROLD a jeho evidenci DEUTSCHE WAPPENROLLE neexistuji žadné souvislosti - i když tyto pojmy používají obchodníci v doplněné nebo změněné formě. V evidenci DWR zásadně nebudou registrovány rodinné erby, které žadatelé získali od živnostníků.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0045 vteřiny.