rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Výklad příjmení v reprezentativní formě

Kliknete tady pro větší obraz.
Vzor dokladu k výkladu příjmení,
pro detail klikněte na obrázek [300K]

Výklad příjmení je zajímavá oblast bádání. To má svůj důvod. Už staří Římané znali výraz "nomen est omen", což znamená, že jméno je znamení. Ale zájem o výklad jména má dlohou tradici. Už v knize knih je napsána znamenitá věta: "Dobré jméno je nad výborný olej.." (kazatel, 7. kapitola, 1. verš). Jméno je úzce spojeno s osobou, je elementárnim znamením každého rodu. (Poznámka: Z toho důvodu používám výklad příjmení, když vytvořím nový rodinný erb. Vytvářím tím mluvící erb, ve kterém označují emblémy a symboly výklad příjmení tohoto rodu. Je to fakt, který mnoho heraldiků a zvláště hodně amatérských heraldiků nerespektují když výtváří nový rodinný erb.)

Zkoumání výkladu jména má na starosti pomocná věda onomastika. Zabývá se významem, původem a šířením jmen, dále příjmením (anthroponemia), také jmény geografických objektů (toponomastika) a dalších věcí. U osobních (křestních) jmen se zabýva jejich vznikem (etymologie, původ a věk).

Příjmení mají tisíciletou tradicii. Příjmení je proto také nejstarší svědectví rodinných dějin. Českých příjmení je více než 40.000. Některé z těchto příjmení pochází z rodných a křestních, tj. osobních jmen. Další skupiny jsou příjmení zniklá z povolání, příjmení zniklá z místních jmen (toponomy), geografického původu, podle jména otce (patronymy), podle jména matky (metronymy), podle místa bydliště nebo podle vlastností (přezdívky). Často je těžké najít výklad příjmení. Proto musím důrazně varovat před ukvapeným a nesprávným vysvětlením, i když takové názory jsou již dlouhá léta v rodinně nebo v celé generaci zakotveny. Aby se mohl vůbec najít odborný výklad příjmení, je třeba provést intenzivní studium příslušné odborné literatury. Pro laiky je to časově a finančně náročné. K tomu přistupuje riziko, že výsledek nebude úspěšný. Teď Vám položím osobní otázku: "Znáte výklad Vašeho příjmení?"

Tady je moje nabídka: Obdržíte dokument o výkladu Vašeho příjmení v respresentativní formě, jak je vidět na obrázku. Ve výkladu je Vaše příjmení vysvětleno podle etymologie (původ jmen) v různých základních formách a variantách, podle druhu příjmení a podle oblasti. K tomu jsou uváděny nejstarší zmínky o tomto příjmení (průměrně je to asi šest až osm zmínek.) Písemný doklad bude zaznamenán na karton, který je podobný pergamenu ("kůže sloní") na formátu A4. Zaslán bude jako doručenka, ještě chráněn kartonem s průhledným obalem v poštovní obálce. Honorář Kč 1.652, zahrnuje všechny náklady.

Tento dokument s vysvětlením jména Vám může sloužit jako osobní informace, nebo lze zarámovat a použit jako dar při různých mimořádních příležitostech.

Máte-li zájem o mou nabídku "výklad příjmení", můžete pomocí zadaní svou adresu mně dat Váši objednávku výklad příjmení zde.

Nejsem plátcem DPH.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0052 vteřiny.