rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Často kladené otázky


Share Button

Tato stránka pojednává o opakujících se otázkách (anglicky: Frequently asked questions, proto také FAQ), které jsou v souvislosti s moji heraldickou nabídkou.

Co je rodinný erb a kdo má právo ho použivat?

Rodinný erb je vždy společný symbol určitého rodu. Rod se pochopí jako všechí manželských, mužské potomky společného předka. To je kruh, který má právo použivat erb. Pak tam jsou příslušné ženy a nevdané dcery. Když dcery jsou vdané použivají, pokud existuje, pak erb jejího manžela.

Mají nemanželské nebo adoptované osoby právo použivat erb rodu?

Ne, protože tito lidé nejsou na výše uvedeném kruhu. Ale to není důvod, že tito lidé nemají založit svůj vlastní erb. Mužské osoby, které byly narozené jako nemanželské dítě nebo přijaté, jsou považovány za předek nového rodu. Proto mají výslovné právo založit nový erb.

Jak dlouho trvá vyrobit rodinný erb?

To je velmi individuální a závisí na několika faktorech, které nemohu ovlivnit. Někteří klienti si nechají na rozhodnuti při výběru návrhů erbu několik měsíců. Proto nejsou v mé nabidce uvedeny žadné časové údaje. Musíte si uvědomit, že zakládání rodinného erbu je jednorázová unikátní věc v životě. Proto byste měli plánovat přiměřené lhůty. Klienti mohou ovlivňovat positivně čas zpracování, když pečlivě a úplně vyplní formulář "Púvod ze strany otce".

Rodinné erby, které mají být darovány a (nebo) v mají být hotové v určité době.

Zde odkazuji na předchozí odstavec. Mějte na paměti, že vypracování rodinného erbu vyžaduje příměřený čas na jeho zhotovení. Proto byste měli zajistit objednávku několik měsíců před požadovaným datem. (Například není možné očekávat když objednávku zašlete čtyři týdny před vánocemi, že rodinný erb bude na oslavu připraven.)

Mohou být vlastní nápady a přání začleněny do rodinného erbu?

Pokud je to heraldicky proveditelné, mohu splnit přání svých klientů. Mějte na pamětí nasledující: heraldika má pevné zásady, a pokud erb bude také zapsán v nějaké evidenci erbů, musí se heraldické zásady respektovat v každém případě. Moje nově udělané erby jsou obecně známé jako "mluvící erby", které vyjadřují rodinné příjmeni v symbolech. Takové erby jsou k nerozeznání od starých tradičních (středověkých) erbů.

Zhotovujete rodinné erby podle návrhů Vaších klientů?

Obecně ne. Takové heraldické návrhy nejsou obvykle správné.

Rodinný erb je symbol určitého rodu. Co to znamená?

Jeden rod sestává ze všech mužských manželských potomků společného předka. Manželky použivají erb svého manžela a neprovdané dcery použivají erb svého otce. Proto se genealogické údaje zaměřují jenom na původ ze strany otce.

Může žena založit rodinný erb?

Ano. Zde se založi rodinný erb pro rod od Otce. Je-li žena, svobodná, může sama také použit tento erb. (Viz předchozí odstavec).

Provádite také výzkum genealogických údajů pro klienty?

Ne. Moji klienti sdělují mně svoje genealogická data původu ze strany otce.

Potřebuji dlouhý rodokmen, tedy mnoho generací předků pro rodinný erb?

Pro založení nového rodinného erbu stačí uplně informace o dědovi. Je vždycky výhodnější, pokud je známo více generací.

Jake řízení předchází k vydání příkazu k vytvoření nového rodinného erbu?

Nejprve v každém případě bude přeskoušeno v heraldické odborné literatuře, jestli existuje pro tento rod nějaký starý erb. (Tento případ příchází v praxi velmi vzácně.) Potom heraldik provádí rešerše místa původu rodu. Výklad příjmení následuje. Při vyhotovení návrhů erbu bude brán zřétel na symboly a emblémy, které ukazují na příjmení a místo původu. Pokud si objednáte podle bodu 2 "přehled honoráře" (Nové provedení rodinného erbu v luxusním stylu), potom budou nejprve vyhotoveny tři návrhy erbu. Zbývající dva návrhy erbu provádím ve spolupráci s Vámi, podle Vašich případných požadavků. Teprve potom dokončím poslední kresby (černobílá kresba, represetativní provedení erbu, připadně barevná kresba). Timto postupem ziskají moji klienti maximální možné jistoty.

Jaké se jmenuje heraldik?

Moje příjmení je: Krejčík z Radimovic. Mikuláš je mé křestní jméno.

Jak dlouho trvá vyrobit rodokmen?

To je velmi individuální a závisí na několika faktorech, z nichž mám jenom malý vliv. Za prvé je důležité, aby klient poskytuje všemi genealogická data svých předků ve formátu GEDCOM. Jeho přání musí být jasně uvedeno. Obecně pracuji pouze s kvalitou, a to je přiměřené množství času nutné. Kromě toho vždycky mám práci na více objednávek. Výroba rodinný erb trva po několik měsíců. Rodokmen samozřejmě trvá mnohem déle. Výrobní čas na rodinu strom potřebuje minimálně 6 měsíců až jeden rok.

Jak dlouho trvá vyrobit kompletní erbová plastika ?

Zde platí v zásadě stejná jako při výrobě rodokmen. Obecně pracuji pouze s kvalitou, a to je přiměřené množství času nutné. Kromě toho, vždycky jsem si práci na více objednávek. Výroba rodinný erb trva několik měsíců. Kompletní erbová plastika samozřejmě trvá mnohem déle. Výrobní čas za kompletní erbová plastika je minimálně 6 měsíců.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0003 vteřiny.